Доходи та витрати бюджету м.Здолбунів за 2016 рік


Надходження бюджету

Таблиця надходжень

Код Назва статті доходу Всього,
тис. грн.
Загальний фонд,
тис. грн.
Спеціальний фонд,
тис. грн.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: 12 470,0 12 470,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1,0 1,0 0,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 12,2 12,2 0,0
14000000 Акцизний податок (внутрішні податки на товари та послуги)   3 712,0 3 712,0 0,0
18000000 + Місцеві податки 8 744,8 8 744,8 0,0
Податок на майно 4 085,8 4 085,8 0,0
Єдиний податок   4 659,0 4 659,0 0,0
19000000 Екологічний податок (інші податки та збори) 0,0 0,0 0,0
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: 1 270,9 159,0 1 111,9
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності (адміністративні штрафи та інші санкції) 8,7 8,7 0,0
22000000 + Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  150,3 150,3 0,0
Плата за надання адміністративних послуг 120,0 120,0 0,0
Державне мито 30,3 30,3 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 111,9 0,0 1 111,9
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ: 12 190,7 12 190,7 0,0
41000000 + Від органів державного управління 12 190,7 12 190,7 0,0
Інша субвенція на дошкільну освіту 11 996,8 11 996,8 0,0
Інша субвенція на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу 193,9 193,9 0,0
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ: 0,0 0,0 0,0
ВСЬОГО: 25 931,7 24 819,8 1 111,9

Візуалізація

Доход у бюджет

Видатки бюджету

Таблиця видатків

Назва статті витрати Всього,
тис. грн.
Загальний фонд,
тис. грн.
Спеціальний фонд,
тис. грн.
Державне управління (Органи місцевого самоврядування) 2 223,7 2 223,7 0,0
Освіта (Дошкільні заклади освіти) 13 228,7 11 996,8 1 231,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 175,0 175,0 0,0
+ Житлово-комунальне господарство: 7 298,3 3 568,3 3 730,0
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 1 136,0 0,0 1 136,0
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників 564,0 0,0 564,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 5 598,3 3 568,3 2 030,0
+ Культура і мистецтво: 265,9 265,9 0,0
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 193,9 193,9 0,0
Інші культурно-освітні заходи та заклади 72,0 72,0 0,0
Фізична культура і спорт (Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань) 120,0 120,0 0,0
Будівництво (Капітальні вкладення ) 1 506,2 0,0 1 506,2
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство (Землеустрій) 300,0 300,0 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика (Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян) 200,0 200,0 0,0
+ Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю: 533,8 0,0 533,8
Внески органів влади Автономної Руспубліки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності 283,8 0,0 283,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 250,0 0,0 250,0
+ Видатки, не віднесені до основних груп: 80,0 80,0 0,0
Резервний фонд 50,0 50,0 0,0
Інші видатки 30,0 30,0 0,0
ВСЬОГО: 25 931,7 18 929,8 7 001,9

Візуалізація

Бюджетні витрати

Міські (регіональні) програми, що фінансуються за рахунок бюджету

Код Назва місцевої (регіональної) програми Всього,
тис. грн.
Загальний фонд,
тис. грн.
Спеціальний фонд,
тис. грн.
090412 Програма соціального захисту малозахищених верств 175,0 175,0 0,0
100102 Програма капітальних ремонтів житлового фонду міста на 2016 рік 1 136,0 0,0 1 136,0
100106 Програма капітальних ремонтів житлового фонду міста на 2016 рік 564,0 0,0 564,0
100203 Програма благоустрою міста на 2016 рік 5 598,3 3 568,3 2 030,0
110502 Програма благоустрою міста на 2016 рік 72,0 72,0 0,0
130201 Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 рік 120,0 120,0 0,0
150101 Програма підтримки комунальних підприємств, ОСББ та розвитку міста Здолбунів на 2016 рік 1 506,2 0,0 1 506,2
160101 Програма проведення земельної реформи на 2016 рік 300,0 300,0 0,0
180410 Розроблення містобудівної документації на 2016 рік 250,0 0,0 250,0
250404 Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Здолбунівської міської ради на 2016 рік  30,0 30,0 0,0
Всього 10 035,3 4 265,3 5 770,0

Візуалізація

Фінансування міських програм