Доходи та витрати м. Здолбунів на 2017 рік


Надходження бюджету

Таблиця надходжень

Код Назва статті доходу Разом,
тис. грн.
Загальний фонд,
тис. грн.
Спеціальний фонд,
тис. грн.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: 18 597,0 17 767,0 830,0
11000000 +Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15,0 15,0 0,0
Податок на прибуток підприємств 15,0 15,0 0,0
13000000 +Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 20,0 20,0 0,0
Рентна плата за користування надрами 20,0 20,0 0,0
14000000 +Внутрішні податки на товари та послуги   4 500,0 4 500,0 0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4 500,0 4 500,0 0,0
18000000 +Місцеві податки 13 232,0 13 232,0 0,0
Податок на майно 6 662,5 6 662,5 0,0
Єдиний податок   6 569,5 6 569,5 0,0
19000000 +Інші податки та збори 830,0 0,0 830,0
Екологічний податок 830,0 0,0 830,0
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ: 1 426,0 263,0 1 163,0
21000000 +Доходи від власності та підприємницької діяльності 30,0 30,0 0,0
Інші надходження   30,0 30,0 0,0
22000000 +Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 233,0 233,0 0,0
Плата за надання адміністративних послуг 200,0 200,0 0,0
Державне мито   33,0 33,0 0,0
25000000 +Власні надходження бюджетних установ 1 163,0 0,0 1 163,0
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1 163,0 0,0 1 163,0
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ: 17 614,0 17 614,0 0,0
41000000 +Від органів державного управління 17 614,0 17 614,0 0,0
Інша субвенція на дошкільну освіту 17 357,4 17 357,4 0,0
Інша субвенція на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу 256,6 256,6 0,0
ВСЬОГО: 37 637,0 35 644,0 1 993,0

Візуалізація

Бюджетні надходження

Видатки бюджету

Таблиця видатків

Назва головного розпорядника Загальний фонд,
тис. грн.
Спеціальний фонд,
тис. грн.
Разом,
тис. грн.
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад та їх виконавчих комітетів 3 200,0 0,0 3 200,0
Дошкільна освіта 17 357,4 1 263,0 18 620,4
Інші видатки на соціальний захист населення 198,0 0,0 198,0
Організація та проведення громадських робіт 80,0 0,0 80,0
Капітальний ремонт житлового фонду + капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 0,0 400,0 400,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 5 840,0 3 760,0 9 600,0
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 65,0 0,0 65,0
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 256,6 0,0 256,6
Інші культурно-освітні заходи та заклади 72,0 0,0 72,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 150,0 0,0 150,0
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територїї 0,0 2 015,0 2 015,0
Проведення заходів із землеустрою 358,0 0,0 358,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 200,0 0,0 200,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,0 325,0 325,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,0 160,0 160,0
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,0 30,0 30,0
Інші видатки 30,0 577,0 607,0
Субвенції 0,0 1 200,0 1 200,0
Резервний фонд 100,0 0,0 100,0
ВСЬОГО: 27 907,0 9 730,0 37 637,0

Візуалізація

Бюджетні витрати